Apartment on the street Molodogvardeyskaya by Alexandra Fedorova 08